Generelle forretningsbetingelser, der danner rammen om netværk i Mikkelsen.VIP:

Deltagelse

Jeg er indforstået med at fremmøde til møderne er vigtig – forventet deltagelse er min. 75%. Opfyldes fremmødet ikke kan branchen blive frigivet til anden virksomhed, og kontingentet refunderes ikke.

Involvering

Du forpligter mig til at arbejde aktivt for gruppen, sikret du har et godt kendskab til andre medlemmer, bidrage med forretningsmuligheder til medlemmerne, invitere gæster til møderne, dog skal brancheeksklusiviteten respekteres. Er du i tvivl kontakt din mødeleder.

Bindingsperiode

Du forpligter dig til min 12 måneders medlemsskab i din første periode, herefter kan der være forskellige lokale forhold, kontakt din mødeleder. Opsigelse skal ske seneste 1 måned før ny gyldighedsperiode. Medlemsskabet er desuden fortløbende og fornyes automatisk.

Billeder mv.

Grundet den nye persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018, accepter du at vi kan anvende evt. billeder af dig, taget på møderne, til brug på vores hjemmeside og Sociale Medier, under Relationsfabrikken (hjemmeside og APP) og i gruppens lukkede Facebook univers.

Kontingent og betaling

Der kan være forskellige kontigent priser på forskellige netværksgrupper, og der kan være flere forskellige betalingsmetoder. Check evt under den gruppe du er interesseret i deltagelse af, eller kontakt mødelederen for mere information.